Úřední deska

Obec Pasohlávky - Zveřejnění záměru obce č. 30/2023 Vyvěšeno dne: 20.12.2023 | Bude sňato: 28.02.2024

Obec Pasohlávky - Rozpočtové opatření č. 4/2023 Vyvěšeno dne: 20.12.2023 | Bude sňato: 01.01.2024

Obec Pasohlávky - Střednědobý výhled rozpočtu obce Pasohlávky 2024 - 2026 Vyvěšeno dne: 20.12.2023 | Bude sňato: 31.03.2025

Obec Pasohlávky - Schválený rozpočet obce Pasohlávky na rok 2024 Vyvěšeno dne: 20.12.2023 | Bude sňato: 31.03.2025

Obec Pasohlávky - Ceník stočného pro rok 2024 Vyvěšeno dne: 20.12.2023 | Bude sňato: 31.12.2024

Obecně závazná vyhláška obce Pasohlávky o místním poplatku ze vstupného Vyvěšeno dne: 20.12.2023 | Bude sňato: 04.01.2024

Obecně závazná vyhláška obce Pasohlávky o místním poplatku ze psů Vyvěšeno dne: 20.12.2023 | Bude sňato: 04.01.2024

Obecně závazná vyhláška obce Pasohlávky o místním poplatku z pobytu Vyvěšeno dne: 20.12.2023 | Bude sňato: 04.01.2024

Obecně závazná vyhláška obce Pasohlávky o nočním klidu 2024 Vyvěšeno dne: 20.12.2023 | Bude sňato: 04.01.2024

Krajský úřad Jihomoravského kraje - Oznámení o zahájení řízení Vyvěšeno dne: 06.12.2023 | Bude sňato: 22.12.2023

Obec Pasohlávky - Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o výkonu přenesené působnosti na úseku agendy přestupků s obcí Pasohlávky Vyvěšeno dne: 04.12.2023 | Bude sňato: 20.12.2023

Vodovody a kanalizace Břeclav - Ceník vodného na kalendářní rok 2024 Vyvěšeno dne: 04.12.2023 | Bude sňato: 01.01.2025

DSO Cyklistická stezka Brno - Vídeň - Návrh rozpočtu na rok 2024 Vyvěšeno dne: 01.12.2023 | Bude sňato: 16.12.2023

DSO Čistší střední Podyjí - Návrh rozpočtu na rok 2024 Vyvěšeno dne: 28.11.2023 | Bude sňato: 02.01.2024

Obec Pasohlávky - Zveřejnění záměru obce č. 29/2023 Vyvěšeno dne: 27.11.2023 | Bude sňato: 13.12.2023

Obecní úřad Pasohlávky - Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost OUPA-804/2023 Vyvěšeno dne: 16.11.2023 | Bude sňato: 04.12.2023

Obecní úřad Pasohlávky - Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost OUPA-805/2023 Vyvěšeno dne: 16.11.2023 | Bude sňato: 04.12.2023

Obec Pasohlávky - Zveřejnění záměru obce č. 28/2023 Vyvěšeno dne: 09.11.2023 | Bude sňato: 20.12.2023

EG. D, a.s. - Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na potřebu o ořezu příp. odstranění dřevin Vyvěšeno dne: 08.11.2023 | Bude sňato: 20.12.2023

EG. D, a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 23.11.2023 Vyvěšeno dne: 08.11.2023 | Bude sňato: 24.11.2023

Obec Pasohlávky - Zveřejnění záměru obce č. 27/2023 Vyvěšeno dne: 23.10.2023 | Bude sňato: 16.11.2023

Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - Rozhodnutí Vyvěšeno dne: 20.10.2023 | Bude sňato: 06.11.2023

Obec Pasohlávky - Zveřejnění záměru obce č. 26/2023 Vyvěšeno dne: 03.10.2023 | Bude sňato: 19.10.2023

Obec Pasohlávky - Rozpočtové opatření č. 3/2023 Vyvěšeno dne: 02.10.2023 | Bude sňato: 01.01.2024

Obec Pasohlávky - Zveřejnění záměru obce č. 23/2023 Vyvěšeno dne: 11.09.2023 | Bude sňato: 27.09.2023

Obec Pasohlávky - Zveřejnění záměru obce č. 24/2023 Vyvěšeno dne: 11.09.2023 | Bude sňato: 27.09.2023

Obec Pasohlávky - Zveřejnění záměru obce č. 25/2023 Vyvěšeno dne: 11.09.2023 | Bude sňato: 27.09.2023

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí Vyvěšeno dne: 05.09.2023 | Bude sňato: 21.09.2023

Obec Pasohlávky - Zveřejnění záměru obce č. 22/2023 Vyvěšeno dne: 31.08.2023 | Bude sňato: 21.09.2023

Krajský úřad Jihomoravského kraje - Veřejná vyhláška Vyvěšeno dne: 29.08.2023 | Bude sňato: 09.10.2023

Obec Pasohlávky - Zveřejnění záměru obce č. 21/2023 Vyvěšeno dne: 10.08.2023 | Bude sňato: 30.08.2023

Ministerstvo zemědělství – Vyrozumění o podaném rozkladu č.j. MZE-45641/2023-15111 proti usnesení MZ ve věci nepodjatosti Vyvěšeno dne: 02.08.2023 | Bude sňato: 18.08.2023

EG.D. - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 4.8.2023 Vyvěšeno dne: 20.07.2023 | Bude sňato: 05.08.2023

Krajský úřad Jihomoravského kraje - Rozhodnutí Vyvěšeno dne: 12.07.2023 | Bude sňato: 28.07.2023

Obec Pasohlávky - Rozpočtové opatření č. 2/2023 Vyvěšeno dne: 04.07.2023 | Bude sňato: 01.01.2024

Obec Pasohlávky - Závěrečný účet Obce Pasohlávky za rok 2022 Vyvěšeno dne: 04.07.2023 | Bude sňato: 31.07.2024

Obec Pasohlávky - Zveřejnění záměru obce č. 20/2023 Vyvěšeno dne: 26.06.2023 | Bude sňato: 13.07.2023

Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - Usnesení Vyvěšeno dne: 23.06.2023 | Bude sňato: 10.07.2023

Městský úřad Pohořelice - Rozhodnutí - Fotovoltaická elektrárna Mušov Vyvěšeno dne: 20.06.2023 | Bude sňato: 06.07.2023

Městský úřad Pohořelice - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu "PASOHLÁVKY - OBYTNÝ SOUBOR POD ŘÍMSKÝM VRCHEM" Vyvěšeno dne: 12.06.2023 | Bude sňato: 28.06.2023

Městský úřad Pohořelice - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Vyvěšeno dne: 09.06.2023 | Bude sňato: 26.06.2023

Obec Pasohlávky - Zveřejnění záměru obce č. 19/2023 Vyvěšeno dne: 06.06.2023 | Bude sňato: 28.06.2023

Sdružení obcí Čistá Jihlava - Návrh Závěrečného účtu DSO Čistá Jihlava za rok 2022 Vyvěšeno dne: 06.06.2023 | Bude sňato: 22.06.2023

Obec Pasohlávky - Zveřejnění záměru obce č. 17/2023 Vyvěšeno dne: 02.06.2023 | Bude sňato: 28.06.2023

Obec Pasohlávky - Zveřejnění záměru obce č. 18/2023 Vyvěšeno dne: 02.06.2023 | Bude sňato: 19.06.2023

Návrh závěrečného účtu Obce Pasohlávky za rok 2022 dle zákona č. 250/2000 Sb. Vyvěšeno dne: 02.06.2023 | Bude sňato: 28.06.2023

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí - Oznámení Vyvěšeno dne: 31.05.2023 | Bude sňato: 03.07.2023

EG.D. - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 1.6.2023 Vyvěšeno dne: 23.05.2023 | Bude sňato: 01.06.2023

Obec Pasohlávky - Zveřejnění záměru obce č. 15/2023 Vyvěšeno dne: 15.05.2023 | Bude sňato: 28.06.2023

Obec Pasohlávky - Zveřejnění záměru obce č. 14/2023 Vyvěšeno dne: 15.05.2023 | Bude sňato: 30.06.2023

Obec Pasohlávky - Zveřejnění záměru obce č. 16/2023 Vyvěšeno dne: 15.05.2023 | Bude sňato: 01.06.2023

Obec Pasohlávky - Rozpočtové opatření č. 1/2023 Vyvěšeno dne: 03.05.2023 | Bude sňato: 01.01.2024

EG.D. - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie Vyvěšeno dne: 03.05.2023 | Bude sňato: 23.05.2023

Obec Pasohlávky - Zveřejnění záměru obce č. 13/2023 Vyvěšeno dne: 28.04.2023 | Bude sňato: 18.05.2023

Obec Pasohlávky - Zveřejnění záměru obce č. 8/2023 Vyvěšeno dne: 26.04.2023 | Bude sňato: 18.05.2023

Obec Pasohlávky - Zveřejnění záměru obce č. 9/2023 Vyvěšeno dne: 26.04.2023 | Bude sňato: 18.05.2023

Obec Pasohlávky - Zveřejnění záměru obce č. 10/2023 Vyvěšeno dne: 26.04.2023 | Bude sňato: 17.05.2023

Obec Pasohlávky - Zveřejnění záměru obce č. 11/2023 Vyvěšeno dne: 26.04.2023 | Bude sňato: 17.05.2023

Obec Pasohlávky - Zveřejnění záměru obce č. 12/2023 Vyvěšeno dne: 26.04.2023 | Bude sňato: 18.05.2023

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj - Veřejná vyhláška Vyvěšeno dne: 25.04.2023 | Bude sňato: 25.05.2023

Obec Pasohlávky - Zveřejnění záměru obce č. 7/2023 Vyvěšeno dne: 24.04.2023 | Bude sňato: 18.05.2023

Krajský úřad Jihomoravského kraje - Veřejná vyhláška - Oznámení Vyvěšeno dne: 21.04.2023 | Bude sňato: 23.05.2023

Publicita - Vozidlo s alternativním pohonem – Obec Pasohlávky Vyvěšeno dne: 20.04.2023 | Bude sňato: 21.04.2028

Městský úřad Pohořelice - Veřejná vyhláška čj. MUPO-18191/2023/SU/LEB Vyvěšeno dne: 14.04.2023 | Bude sňato: 02.05.2023

Obec Pasohlávky - Zveřejnění záměru obce č. 6/2023 Vyvěšeno dne: 12.04.2023 | Bude sňato: 28.05.2023

Obec Pasohlávky - Zveřejnění záměru obce č. 3/2023 Vyvěšeno dne: 05.04.2023 | Bude sňato: 17.05.2023

Obec Pasohlávky - Zveřejnění záměru obce č. 4/2023 Vyvěšeno dne: 05.04.2023 | Bude sňato: 04.05.2023

Obec Pasohlávky - Zveřejnění záměru obce č. 5/2023 Vyvěšeno dne: 05.04.2023 | Bude sňato: 04.05.2023

Obec Pasohlávky - Zveřejnění záměru obce č. 2/2023 Vyvěšeno dne: 13.03.2023 | Bude sňato: 06.04.2023

ÚZSVM - Informační materiál - Nedostatečně identifikovaní vlastníci Vyvěšeno dne: 03.03.2023 | Bude sňato: 01.01.2024

Exekutorský úřad Přerov - Dražební vyhláška Vyvěšeno dne: 13.02.2023 | Bude sňato: 01.03.2023

Obec Pasohlávky - Pracovník Turistického informačního centra v Pasohlávkách Vyvěšeno dne: 07.02.2023 | Bude sňato: 22.02.2023

Obec Pasohlávky - Rozpočtové opatření č. 5/2022 Vyvěšeno dne: 26.01.2023 | Bude sňato: 23.02.2023

Obec Pasohlávky - Zveřejnění záměru obce č. 1/2023 Vyvěšeno dne: 04.01.2023 | Bude sňato: 22.02.2023

Pozvánka na valnou hromadu Honebního společenstva Horní Věstonice Vyvěšeno dne: 04.01.2023 | Bude sňato: 23.01.2023