Sběrný dvůr Pasohlávky


Sběrné středisko odpadů:

Dne 1. července 2013 bylo otevřeno Sběrné středisko odpadů Pasohlávky, které provozuje společnost STKO, spol. s.r.o. s podporou obce Pasohlávky.

Toto zařízení slouží k bezplatnému příjmu odpadů od občanů obcí Bavory, Brod nad Dyjí, Březí, Dobré pole, Dolní Věstonice, Hrabětice, Ivaň, Jevišovka, Klentnice, Novosedly, Nový Přerov, Pasohlávky, Perná, Vlasatice, městyse Drnholec a města Mikulov.

Občané Ivaně, Klentnice a Perné při odložení stavební suti musí předložit doklad o zaplacení poplatku za likvidaci tohoto druhu odpadu.

Sběrné středisko odpadů najdete v obci Pasohlávky směrem ke hřbitovu.

Kontaktní osoba

Oksana Šuhájková, vedoucí provozu, 736 516 003
Milan Galia, obsluha SSO

Provozní doba

VĚNUJTE POZORNOST ZMĚNÁM PROVOZNÍ DOBY NA FACEBOOKOVÝCH STRÁNKÁCH!
Pondělí: Zavřeno
Úterý: Zavřeno
Středa: 15:00 - 18:00
Čtvrtek: Zavřeno
Pátek: 15:00 - 18:00
Sobota: 9:00 - 12:00
Neděle: Zavřeno

Zjednodušeně, jaké odpady mohu přivést?


  • objemné odpady (nábytek, koberce...)
  • nebezpečné odpady (baterie a akumulátory, zářivky, výbojky, barvy, lepidla, oleje, ředidla a nádoby jimi znečištěné...)
  • elektrospotřebiče (ledničky, ledničky, televize, monitory...)
  • zeleň (tráva, listí, spadané ovoce...)
  • stavební odpad ( cihly, beton, písek, suť..)
  • separované složky odpadu (papír, plast, sklo, nápojové kartony)
  • textil (oblečení, obuv, bytový textil, hračky) - za účelem dalšího využití textil nutno odevzdat čistý, suchý, zabalený v igelitových pytlích