Úřední deska

Obecně závazná vyhláška obce Pasohlávky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 1/2024 Vyvěšeno dne: 15.02.2024 | Bude sňato: 02.03.2024

Zveřejnění dokumentace vlivů záměru “D52 Pohořelice – st. hranice ČR/Rakousko + SSUD Pohořelice“ na životní prostředí Vyvěšeno dne: 07.02.2024 | Bude sňato: 23.02.2024

Obec Pasohlávky - Rozpočtové opatření č. 5/2023 Vyvěšeno dne: 24.01.2024 | Bude sňato: 09.02.2024

Informace finančního úřadu - Daň z nemovitých věcí - Pomoc s vyplněním daňových přiznání 2024 Vyvěšeno dne: 18.01.2024 | Bude sňato: 01.05.2024

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu Vyvěšeno dne: 11.01.2024 | Bude sňato: 27.01.2024

Obec Pasohlávky - Zveřejnění záměru obce č. 1/2024 Vyvěšeno dne: 04.01.2024 | Bude sňato: 19.01.2024

Obec Pasohlávky - Zveřejnění záměru obce č. 2/2024 Vyvěšeno dne: 04.01.2024 | Bude sňato: 19.01.2024