Úřední deska

Návrh závěrečného účtu Obce Pasohlávky za rok 2023 dle zákona č. 250/2000 Sb. Vyvěšeno dne: 10.06.2024 | Bude sňato: 26.06.2024

EG. D, a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 4.6.2024 Vyvěšeno dne: 04.06.2024 | Bude sňato: 05.06.2024

EG. D, a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 12.6.2024 Vyvěšeno dne: 04.06.2024 | Bude sňato: 13.06.2024

Volby do Evropského parlamentu 2024 - Oznámení o době a místu konání voleb Vyvěšeno dne: 23.05.2024 | Bude sňato: 09.06.2024

Sdružení obcí Čistá Jihlava - Návrh Závěrečného účtu DSO Čistá Jihlava za rok 2023 Vyvěšeno dne: 22.05.2024 | Bude sňato: 19.06.2024

EG. D, a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 20.5.2024 Vyvěšeno dne: 17.05.2024 | Bude sňato: 21.05.2024

Obec Pasohlávky - Rozpočtové opatření č. 1/2024 Vyvěšeno dne: 17.05.2024 | Bude sňato: 31.03.2025

Obec Pasohlávky - V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A - Oznámení projednávání návrhu II. Zprávy o uplatňování Územního plánu Pasohlávky jejíž součástí jsou i pokyny pro zpracování návrhu Změny č. 5 Územního plánu Pasohlávky Vyvěšeno dne: 13.05.2024 | Bude sňato: 14.06.2024

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu, Super Rally Vyvěšeno dne: 09.05.2024 | Bude sňato: 24.05.2024

Obec Pasohlávky : Změna rozpočtu rozpisu č. 1/2024 Vyvěšeno dne: 29.04.2024 | Bude sňato: 31.03.2025

Obec Pasohlávky - Zveřejnění záměru obce č. 5/2024 Vyvěšeno dne: 10.04.2024 | Bude sňato: 07.05.2024

Obec Pasohlávky - Zveřejnění záměru obce č. 4/2024 Vyvěšeno dne: 08.04.2024 | Bude sňato: 26.04.2024

EG. D, a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 24.4.2024 Vyvěšeno dne: 05.04.2024 | Bude sňato: 25.04.2024

Obec Pasohlávky - Zveřejnění záměru obce č. 3/2024 Vyvěšeno dne: 04.04.2024 | Bude sňato: 07.05.2024

Městský úřad Pohořelice - Veřejná vyhláška čj. MUPO-13773/2024/SU/HRI Vyvěšeno dne: 26.03.2024 | Bude sňato: 25.04.2024

Obec Pasohlávky - Výběrové řízení na poskytnutí půjčky z účelového fondu Bytový fond obce Pasohlávky 2024 Vyvěšeno dne: 18.03.2024 | Bude sňato: 16.04.2024

EG. D, a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 12.4.2024 Vyvěšeno dne: 18.03.2024 | Bude sňato: 13.04.2024

Obecně závazná vyhláška obce Pasohlávky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 1/2024 Vyvěšeno dne: 15.02.2024 | Bude sňato: 02.03.2024

Zveřejnění dokumentace vlivů záměru “D52 Pohořelice – st. hranice ČR/Rakousko + SSUD Pohořelice“ na životní prostředí Vyvěšeno dne: 07.02.2024 | Bude sňato: 23.02.2024

Obec Pasohlávky - Rozpočtové opatření č. 5/2023 Vyvěšeno dne: 24.01.2024 | Bude sňato: 09.02.2024

Informace finančního úřadu - Daň z nemovitých věcí - Pomoc s vyplněním daňových přiznání 2024 Vyvěšeno dne: 18.01.2024 | Bude sňato: 01.05.2024

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu Vyvěšeno dne: 11.01.2024 | Bude sňato: 27.01.2024

Obec Pasohlávky - Zveřejnění záměru obce č. 2/2024 Vyvěšeno dne: 04.01.2024 | Bude sňato: 19.01.2024

Obec Pasohlávky - Zveřejnění záměru obce č. 1/2024 Vyvěšeno dne: 04.01.2024 | Bude sňato: 19.01.2024