Úřední deska

Obecně závazná vyhláška obce Pasohlávky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 1/2024 Vyvěšeno dne: 15.02.2024 | Bude sňato: 02.03.2024

Informace finančního úřadu - Daň z nemovitých věcí - Pomoc s vyplněním daňových přiznání 2024 Vyvěšeno dne: 18.01.2024 | Bude sňato: 01.05.2024

Obec Pasohlávky - Zveřejnění záměru obce č. 30/2023 Vyvěšeno dne: 20.12.2023 | Bude sňato: 28.02.2024

Obec Pasohlávky - Střednědobý výhled rozpočtu obce Pasohlávky 2024 - 2026 Vyvěšeno dne: 20.12.2023 | Bude sňato: 31.03.2025

Obec Pasohlávky - Schválený rozpočet obce Pasohlávky na rok 2024 Vyvěšeno dne: 20.12.2023 | Bude sňato: 31.03.2025

Obec Pasohlávky - Ceník stočného pro rok 2024 Vyvěšeno dne: 20.12.2023 | Bude sňato: 31.12.2024

Vodovody a kanalizace Břeclav - Ceník vodného na kalendářní rok 2024 Vyvěšeno dne: 04.12.2023 | Bude sňato: 01.01.2025

Obec Pasohlávky - Závěrečný účet Obce Pasohlávky za rok 2022 Vyvěšeno dne: 04.07.2023 | Bude sňato: 31.07.2024

Publicita - Vozidlo s alternativním pohonem – Obec Pasohlávky Vyvěšeno dne: 20.04.2023 | Bude sňato: 21.04.2028

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi obcí Pasohlávky a městem Pohořelice Vyvěšeno dne: 08.07.2020 | Bude sňato: 31.07.2024