Úřední deska

Obec Pasohlávky - Zveřejnění záměru obce č. 20/2022 Vyvěšeno dne: 29.11.2022 | Bude sňato: 21.12.2022

Prezidentské volby 2023 - Oznámení o počtu a sídle volebního okrsku Vyvěšeno dne: 29.11.2022 | Bude sňato: 01.02.2023

Vodovody a kanalizace Břeclav - Ceník vodného na kalendářní rok 2023 Vyvěšeno dne: 28.11.2022 | Bude sňato: 31.12.2023

DSO Cyklistická stezka Brno - Vídeň - Návrh rozpočtu na rok 2023 Vyvěšeno dne: 23.11.2022 | Bude sňato: 16.12.2022

DSO Čistá Jihlava - Návrh rozpočtu na rok 2023 Vyvěšeno dne: 21.11.2022 | Bude sňato: 09.12.2022

DSO Čistá Jihlava - Střednědobý výhled rozpočtu Vyvěšeno dne: 21.11.2022 | Bude sňato: 09.12.2022

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Aukční vyhláška Vyvěšeno dne: 18.11.2022 | Bude sňato: 09.12.2022

EG. D - Oznámení o ořezu dřevin pro vlastníky pozemků Vyvěšeno dne: 14.11.2022 | Bude sňato: 01.01.2023

Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy Vyvěšeno dne: 04.11.2022 | Bude sňato: 31.12.2023

Státní pozemkový úřad - Oznámení o zamýšleném převodu Vyvěšeno dne: 25.10.2022 | Bude sňato: 25.01.2023

Obec Pasohlávky - Rozpočtové opatření č. 2/2022 Vyvěšeno dne: 23.06.2022 | Bude sňato: 31.03.2023

Obec Pasohlávky - Závěrečný účet Obce Pasohlávky za rok 2021 Vyvěšeno dne: 23.06.2022 | Bude sňato: 30.06.2023

Obec Pasohlávky - Rozpočtové opatření č. 1/2022 Vyvěšeno dne: 01.04.2022 | Bude sňato: 31.03.2023

Obec Pasohlávky - Cena stočného pro rok 2022 Vyvěšeno dne: 05.01.2022 | Bude sňato: 31.12.2022

Obec Pasohlávky - Střednědobý výhled rozpočtu obce Pasohlávky 2022-2024 Vyvěšeno dne: 22.12.2021 | Bude sňato: 31.03.2023

Obec Pasohlávky - Schválený rozpočet obce Pasohlávky na rok 2022 Vyvěšeno dne: 22.12.2021 | Bude sňato: 31.03.2023

Vodovody a kanalizace Břeclav - Ceník vodného na kalendářní rok 2022 Vyvěšeno dne: 30.11.2021 | Bude sňato: 31.12.2022

Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy Vyvěšeno dne: 14.09.2021 | Bude sňato: 31.12.2022

Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy Vyvěšeno dne: 28.07.2020 | Bude sňato: 31.12.2022

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi obcí Pasohlávky a městem Pohořelice Vyvěšeno dne: 08.07.2020 | Bude sňato: 31.07.2024

Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy Vyvěšeno dne: 06.04.2020 | Bude sňato: 31.12.2022

Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy Vyvěšeno dne: 09.12.2019 | Bude sňato: 31.12.2022

Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy Vyvěšeno dne: 03.09.2019 | Bude sňato: 31.12.2022

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Informace pro veřejnost Vyvěšeno dne: 05.09.2018 | Bude sňato: 01.01.2024