Úřední deska

Oznámení o počtu a sídle volebního okrsku Vyvěšeno dne: 08.08.2022 | Bude sňato: 01.10.2022

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise Vyvěšeno dne: 22.07.2022 | Bude sňato: 01.10.2022

Obec Pasohlávky - Závěrečný účet Obce Pasohlávky za rok 2021 Vyvěšeno dne: 23.06.2022 | Bude sňato: 30.06.2023

Obec Pasohlávky - Rozpočtové opatření č. 2/2022 Vyvěšeno dne: 23.06.2022 | Bude sňato: 31.03.2023

Obec Pasohlávky - Rozpočtové opatření č. 1/2022 Vyvěšeno dne: 01.04.2022 | Bude sňato: 31.03.2023

Obec Pasohlávky - Cena stočného pro rok 2022 Vyvěšeno dne: 05.01.2022 | Bude sňato: 31.12.2022

Obec Pasohlávky - Střednědobý výhled rozpočtu obce Pasohlávky 2022-2024 Vyvěšeno dne: 22.12.2021 | Bude sňato: 31.03.2023

Obec Pasohlávky - Schválený rozpočet obce Pasohlávky na rok 2022 Vyvěšeno dne: 22.12.2021 | Bude sňato: 31.03.2023

Vodovody a kanalizace Břeclav - Ceník vodného na kalendářní rok 2022 Vyvěšeno dne: 30.11.2021 | Bude sňato: 31.12.2022

Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy Vyvěšeno dne: 14.09.2021 | Bude sňato: 31.12.2022

Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy Vyvěšeno dne: 28.07.2020 | Bude sňato: 31.12.2022

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi obcí Pasohlávky a městem Pohořelice Vyvěšeno dne: 08.07.2020 | Bude sňato: 31.07.2024

Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy Vyvěšeno dne: 06.04.2020 | Bude sňato: 31.12.2022

Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy Vyvěšeno dne: 09.12.2019 | Bude sňato: 31.12.2022

Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy Vyvěšeno dne: 03.09.2019 | Bude sňato: 31.12.2022

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Informace pro veřejnost Vyvěšeno dne: 05.09.2018 | Bude sňato: 01.01.2024