Úřední deska

Obec Pasohlávky - Zveřejnění záměru obce č. 26/2023 Vyvěšeno dne: 03.10.2023 | Bude sňato: 19.10.2023

Obec Pasohlávky - Rozpočtové opatření č. 3/2023 Vyvěšeno dne: 02.10.2023 | Bude sňato: 31.03.2024

Krajský úřad Jihomoravského kraje - Veřejná vyhláška Vyvěšeno dne: 29.08.2023 | Bude sňato: 09.10.2023

Obec Pasohlávky - Rozpočtové opatření č. 2/2023 Vyvěšeno dne: 04.07.2023 | Bude sňato: 31.03.2024

Obec Pasohlávky - Závěrečný účet Obce Pasohlávky za rok 2022 Vyvěšeno dne: 04.07.2023 | Bude sňato: 31.07.2024

Obec Pasohlávky - Rozpočtové opatření č. 1/2023 Vyvěšeno dne: 03.05.2023 | Bude sňato: 31.03.2024

Publicita - Vozidlo s alternativním pohonem – Obec Pasohlávky Vyvěšeno dne: 20.04.2023 | Bude sňato: 21.04.2028

ÚZSVM - Informační materiál - Nedostatečně identifikovaní vlastníci Vyvěšeno dne: 03.03.2023 | Bude sňato: 01.01.2024

Obec Pasohlávky - Cena stočného pro rok 2023 Vyvěšeno dne: 21.12.2022 | Bude sňato: 31.12.2023

Obec Pasohlávky - Schválený rozpočet obce Pasohlávky na rok 2023 Vyvěšeno dne: 21.12.2022 | Bude sňato: 31.01.2024

Obec Pasohlávky - Střednědobý výhled rozpočtu obce Pasohlávky 2023 - 2025 Vyvěšeno dne: 21.12.2022 | Bude sňato: 31.12.2023

Vodovody a kanalizace Břeclav - Ceník vodného na kalendářní rok 2023 Vyvěšeno dne: 28.11.2022 | Bude sňato: 31.12.2023

Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy Vyvěšeno dne: 04.11.2022 | Bude sňato: 31.12.2023

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi obcí Pasohlávky a městem Pohořelice Vyvěšeno dne: 08.07.2020 | Bude sňato: 31.07.2024

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Informace pro veřejnost Vyvěšeno dne: 05.09.2018 | Bude sňato: 01.01.2024