Orgány obce

Zastupitelstvo

Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová

Ing. Václav Eliáš

Nezávislí pro Pasohlávky

Jan Dvořák (člen rady obce), Martin Hungr (člen rady obce), Bc. Miroslav Kratochvíla (člen rady obce), Jaroslav Mandák DiS., Marek Ovesný, Bc. Stanislava Šnepfenbrgová

Moravané

Martina Dominová, DiS. (starosta obce), Roman Mikulášek (místostarosta obce), Miroslav Osika, MVDr. Miroslav Sedlák, Lukáš Šnepfenberg, Hana Urbanová

Patrioti

Vladimír Barnek, Mgr. Zdeněk Kupsa

Rada obce

Martina Dominová, Dis. (starosta obce), Roman Mikulášek (místostarosta obce), Jan Dvořák, Martin Hungr, Bc. Miroslav Kratochvíla

Finanční výbor:

Předseda: Bc. Miroslav Kratochvíla
Členové: Michal Ferby, Michal Slavík, Lukáš Šnepfenberg, Bc. Stanislava Šnepfenbergová

Kontrolní výbor

Předseda: Hana Urbanová
Členové: Jiří Culek, Lenka Ferbyová, Ing. Tereza Hungrová, Hana Sirbová

Redakční rada:

Šéfredaktorka: Bc. Simona Jelénková
Redaktorky: Miroslava Mikulášková, Dana Sedláková

SPOZ

Předsedkyně: Vladimíra Binderová
Členové: Jiřina Chludilová, Lenka Žaludková, Lenka Osiková, Jana Chludilová

Kulturní komise

Předseda: Martin Hungr
Členové: Michal Ferby, Hana Sirbová, Eva Minaříková, Vojtěch Ferby, Kateřina Ferbyová, Vladimíra Binderová

Komise pro odpadové hospodářství

Předseda: Martin Hungr
Členové: Michal Ferby, Bc. Stanislava Šnepfenbergová