Naučná archeologická stezka

Naučná archeologická stezka

Tato naučná stezka prezentuje archeologické památky z období paleolitu ("lovci mamutů"), doby římské a raného středověku. Stezka má celkem osm zastávek.

Na osmi panelech návštěvníci zjistí informace o některých světoznámých lokalitách z dob lovců mamutů, kteří žili v okolí Dolních Věstonic a Pavlova před více než 30 tisíci lety. Právě odsud pocházejí nejstarší doklady o znalosti technologie pálení hlíny a výroby textilu na světě. Další panely se věnují památkám z doby římské a z doby raného středověku. Texty jsou doplněny mnoha fotografiemi unikátních nálezů a plány a mapami z archeologických výzkumů.

Celková délka trasy je 5 km.