Lednicko - Valtický areál

Lednicko - Valtický areál

Od roku 1996 je součástí světového a kulturního dědictví UNESCO. Jedinečné umělecké dílo vytvořili v průběhu několika staletí Liechtensteinové. Zámky, zámečky a vyhlídky jsou v krajině propojeny alejemi a průhledy v jeden harmonický celek. Perlou areálu je novogotický lednický zámek s přilehlým parkem a unikátním skleníkem. Oblíbeným mezi turisty je i zámek ve Valticích a všechny romantické, klasicistní, empírové a novogotické stavby určené k zábavě, lovu i odpočinku, tzv. salety. Celá krajina areálu je protkána sítí pěších i cyklistických tras.

Turistické cíle:

Státní zámek Lednice
 • I. okruh: přízemí - renesanční sály
 • II. okruh: 1. patro - Knížecí apartmány
 • III. okruh: 2. patro - Dětské pokoje + výstava loutek
 • IV. okruh: Grotta (umělá krápníková jeskyně) s výstavou strašidel
 • Obrazová galerie

Zámecký park (otevřeno celoročně)

Minaret

 • Rozhledna měří téměř 60 metrů a na horní ochoz vede 302 schodů. Je z něj vidět park, Pálava, Bílé Karpaty a dokonce i vrcholek věže svatoštěpánského dómu ve Vídni. 

Skleník

Janohrad

 • Byl postaven v 19. století jako napodobenina středověké zříceniny

  Apollonův chrám - Apollo

  • Empírový chrám byl postaven v 19. století a je zasvěcen antickému bohu Apollonovi

  Plavba k minaretu po zámecké Dyji

  • Trasa I: Zámek - Minaret
  • Trasa II: Minaret - Janohrad

  Vyhlídkové projížďky v kočárech po zámeckém parku

  Vyhlídkové jízdy koňským spřežením k Janohradu

  Zeyferus - dravci v zámeckém parku

  Státní zámek Valtice

  • 1. patro: Knížecí okruh (15 sálů)
  • 1. patro: Císařský okruh (21 sálů)
  • 2. patro: zavřeno (příležitostné tematické výstavy)

  Bylinková zahrada Tiree Chmelar - v zámeckém parku

  • Tematické záhony bylin s informačním programem, luční společenstvo s přilehlým sadem a odpočinková část. Zahrada je bezbariérová.

  Zámecký anglický park

  Rendez-vous (Dianin chrám)

  • Lovecký zámeček, stojící v Bořím lese 3 km východně od Valtic

  Kolonáda (Reistna)

  • Na půdorysu obdélníku byla vybudována sloupořadí s korintskými hlavicemi. Na rovné střeše se nachází vyhlídková plošina. Kolonáda neplní pouze funkci vyhlídky, ale slouží i jako památník zemřelých, na které upomínají sochy v nikách.

  Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie

  • Raně barokní stavba, druhá historicky nejvýznamnější ve městě. Bohatá štuková a obrazová výzdoba: Obraz Nanebevzetí Panny Marie na hlavním oltáři je kopií obrazu P. P. Rubense, menší obraz nad ním je Rubensovým originálem - Nejsvětější Trojice. Kostel je přístupný jen v době bohoslužeb, jinak je otevřeno pouze zádvěří.

  Městské muzeum Valtice

  • Výstav ao historii města, rodu Liechtensteinů, pokoje z 20. a 30. let dvacátého století, expozice Petra Bezruče, kroje z Podluží, různé tematické výstavy.

  Muzeum vinařství, zahradnictví a životního prostředí

  • Expozice: zelinářství, ovocnářství, vinařství a historické vinařské lisy, květinářství, botanika, životní prostředí; různé tematické výstavy.

  Muzeum Železné opony

  • Expozice ostrahy státní hranice (dobové uniformy, zbraně, množství fotografií a dokumentů, rekonstrukce části železné opony, skutečná cela, audiovizuální místnost)

  Salon vín ČR - Národní vinařské centrum

  • Degustační expozice 100 nejlepších vín v ČR, návštěvníci si mohou vybrat buď z tzv. volné degustace nebo několika typů programů řízených sommeliérem.

  Valtické podzemí

  • Obnovená část historických vinných sklepů ze 13. století vzájemně propojených v celkové délce přes 760 m. Po celý rok ochutnávky s vinařským tematickým programem na objednávku pro 8 až 300 osob.

  Zámecký sklep

  • Zámecký sklep pochází z roku 1430 a patří mezi nejstarší a největší vinné sklepy v Evropě.

  Křížový sklep

  • Křížový sklep z roku 1640 je největší Křížový sklep u nás. Kapacita sklepa je cca jeden milion litrů vína. Prohlídky a večerní řízená ochutnávka, prodej špičkových vín.

  Městský sklep Valtice - Hradební

  • Klasický klenutý cihlový sklep z roku 1680 v prostorách bývalého františkánského kláštera, kde můžete na jednom místě ochutnat vše podstatné z Valtic

  Vinařská naučná stezka Valtice

  • Tematická naučná stezka vede částečně městem a zámeckým parkem, z větší části vinicemi pod Reistnou. Pětikilometrovou trasu lze absolvovat pěšky nebo na kole (s výjimkou parku, kde se kolo vede). Stezka je vybavena 19 trojjazyčnými informačními panely.

  Stezka Bosou nohou

  • Trasa o délce necelých 5 km vede ze Schrattenbergu k Valticím - k romantické stavbě Kolonáda na nejvyšším bodě Lednicko-Valtického areálu. Po cestě je celkem 11 zastávek, na kterých se návštěvníci můžou projít bosi po kůře, šiškách, písku, kamenech.