Cyklistické trasy

Cyklistické trasy

Jihomoravský region se vyznačuje jako místo, které je ideální pro milovníky cyklistického sportu. Celé území je protkáno bohatou sítí cyklostezek, ať už evropského nebo místního rozsahu.

Také obec Pasohlávky je vyhledávanou destinací mezi cyklisty. Vede tudy hned několik cyklistických tras.

  • Okolo ATC Merkur Pasohlávky:
  • Cyklostezka Brno - Vídeň
  • Eurovelo 9
  • Jantarová stezka, Greenway Krakow - Vídeň (cyklotrasa 5)
  • Moravská vinařská stezka - Mikulovská

V blízkém okolí obce Pasohlávky se nachází další cyklistické trasy:

  • Eurovelo 13 = "Stezka železné opony"

Tato trasa kopíruje linii bývalé "železné opony" - toto slovní spojení se stalo synonymem pro fyzickou, vojensky střeženou bariéru, kterou státy východního bloku vybudovaly podél své západní hranice. Její kostru většinou tvořily zátarasy v podobě plotů s ostnatými dráty.
Celková délka stezky je 9 500 km, vede od Barentsova moře na norsko - ruských hranicích až po Černé moře na bulharsko - tureckých hranicích. Celkem vede přes dvacet evropských států.
Českou republikou trasa prochází v délce 491 km a propojuje příhraniční oblasti ČR a Bavorska a také ČR a Horního a Dolního Rakouska. 
Na území Jižní Moravy pak vede 105 km této trasy. Návštěvníci nejdříve poznají krásy Národního parku Podyjí, kde si v nedalekém Čižově mohou prohlédnout 350 m zachovalé železné opony, včetně strážní věže. Odtud trasa vede přes historická města Znojmo a Mikulov až do pohádkového prostředí Lednicko - Valtického areálu. Českou republiku stezka opouští nedaleko soutoku Moravy a Dyje u Břeclavi. 

  • Cyklostezka "Ahoj, sousede, Hallo Nachbar"

Tato stezka je výsledkem spolupráce českého mikroregionu Hrušovansko a rakouského regionu Land um Laa.
Celková délka trasy: 38 km. Vede klidnou, takřka nedotčenou krajinou, po upravených cestách bez větších převýšení.

Trasa: Hevlín - Jevišovka - Nový Přerov - Wildendürnbach - Neudorf - Laa / Thaya - Hevlín.