Mušov - Brána do Římské říše, archeologické návštěvnické centrum

Mušov - Brána do Římské říše, archeologické návštěvnické centrum

Vstupte na místa, kde před téměř 2000 lety tábořili slavní římští legionáři císaře Marca Aurelia. Návštěvnické centrum pro Vás na úpatí archeologického naleziště a kulturní památky Hradisko u Mušova vybudoval a provozuje Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., za finanční podpory Akademie věd ČR

(foto: M. Frouz)