Přednáška - příběh langobardských kmenů

23.04.2022

Přednáška - příběh langobardských kmenů

Přednáška bude věnována příběhu langobardských kmenů a jejich migraci napříč Evropou se zvláštním zřetelem na období, kdy osídlili území Moravy (1. polovina 6. století). Reflektovány budou výsledky současného moderního archeologického výzkumu, který je stále více založen na interdisciplinární spolupráci a využití přírodovědných analýz.