Výzva k součinnosti pro vlastníky pozemků

13.04.2022

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD)
„Výzva k součinnosti pro vlastníky pozemků“

ŘSD vyzývá vlastníky pozemků v k.ú. Pasohlávky, v souladu se zákonem č. 416 /2009 Sb. (o urychlení výstavby dopravní, vodní, energetické infrastruktury a infrastruktury elektron. komunikací), pro  umožnění příjezdu techniky na pozemky pro doplňkový geotechnický průzkum přípravy stavby dálnice D52 (dílčí části s označením D52 5204.2 Nová Ves – Nové mlýny). Děje se tak z důvodu, že někteří vlastníci na doručení dokumentu nereagují. V případě újmy na majetku má vlastník právo na jednorázovou úhradu škody.

Více informací v přiložených dokumentech, nebo přímo u nás na obci.