Pasohlávky
Kontakt

Občan

HALOoóóó, PASOHLÁVKY

Sdružení obcí Čistá Jihlava - Návrh závěrečného účtu za rok 2019

Návrh závěrečného účtu za rok 2019
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019
Tabulka úvěry
Rozvaha za rok 2019
Inventarizační zpráva 2019


Zažijte Moravu Kometa Krizport Czechpoint Česká obec Přijeďte zažít Mikulovsko! Regionální informační portál Pohořelicko Inteligentní systém nakládání s odpady Jihomoravský kraj Moravské vinařské stezky Mapový podklad obce Pasohlávky