Pasohlávky
Kontakt

Občan

HALOoóóó, PASOHLÁVKY

Orgány obce

Zastupitelstvo
Sdružení mladých pro Pasohlávky
Jan Duda

Moravané
Martina Dominová, DiS. - starosta obce
Tomáš Ingr
MVDr. Miroslav Sedlák - člen rady obce
Rostislav Dubš
Bc. Stanislava Šnepfenbergová - člen rady obce
Vladimíra Binderová
Miroslav Osika 
Roman Mikulášek - místostarosta obce
Hana Mašková

Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
Ing. Václav Eliáš
Dušan Ferby - člen rady obce

Úsvit přímé demokracie
Mgr. Zdeněk Kupsa
Vladimír Barnek

Komunistická strana Čech a Moravy
JUDr. Jan Zemánek

Rada obce
Martina Dominová, Dis. - starosta obce
Roman Mikulášek - místostarosta obce
MVDr. Miroslav Sedlák
Dušan Ferby
Bc. Stanislava Šnepfenbergová

Finanční výbor:
Předseda: Vladimíra Binderová, Pasohlávky č. 205
Členové:
Zdeňka Kadlíčková, Pasohlávky č. 88
Lukáš Šnepfenberg, Pasohlávky č. 230
Bc. Marta Mandincová, Pasohlávky č. 30
Bc. Stanislava Šnepfenbergová, Pasohlávky č. 31

Kontrolní výbor:
Předseda: Tomáš Ingr, Pasohlávky č. 115
Členové:
Rostislav Dubš, Pasohlávky č. 122
Zdeňka Sedláková, Pasohlávky č. 158
Rudolf Kučera, Pasohlávky č. 170
Bc. Simona Jelénková, Pasohlávky č. 9

Komise letopisecká:
Vladimíra Binderová, Pasohlávky č. 205
Marcela Čáslavová, Pasohlávky č. 104
Eva Minaříková, Pasohlávky č. 95
Kronikářka obce:
Bc. Simona Jelénková, Pasohlávky č. 9

Redakční rada:
Šéfredaktorka: Bc. Simona Jelénková, Pasohlávky č. 9
Redaktorky:
Miroslava Mikulášková, Pasohlávky č. 113
Dana Sedláková, Pasohlávky č. 235

SPOZ:
Předsedkyně: Alena Slabá, Pasohlávky č. 8
Členové:
Jiřina Chludilová, Pasohlávky č. 147
Vladimíra Binderová, Pasohlávky č. 205
Lenka Žaludková, Pasohlávky č. 157
Helena Sittová, Pasohlávky č. 80

Komise pro kulturu a sport:
Předsedkyně: Iveta Žaludková, Pasohlávky č. 157
Členové: 
Bc. Stanislava Šnepfenbergová, Pasohlávky č. 31
Eva Minaříková, Pasohlávky č. 95
Miroslava Mikulášková, Pasohlávky č. 113
Bc. Simona Jelénková, Pasohlávky č. 9
Václav Eliáš, DiS., Pasohlávky č. 84Zažijte Moravu Kometa Krizport Czechpoint Česká obec Inteligentní systém nakládání s odpady Moravské vinařské stezky