Pasohlávky
Kontakt

Občan

HALOoóóó, PASOHLÁVKY

Orgány obce

Zastupitelstvo
SDRUŽENÍ PASOHLÁVSKÝCH SPORTOVCŮ
Lukáš Šnepfenberg

Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
Dušan Ferby - člen rady obce
Ing. Václav Eliáš

NEZÁVISLÍ PRO PASOHLÁVKY
Bc. Miroslav Kratochvíla - člen rady obce
Jan Duda
Marek Ovesný

Moravané
Martina Dominová, DiS. - starosta obce
Roman Mikulášek - místostarosta obce
MVDr. Miroslav Sedlák - člen rady obce
Tomáš Ingr
Miroslav Osika
Bc. Simona Jelénková

PATRIOTI
Bc. Tomáš Šnepfenberg
Jiří Culek
Mgr. Zdeněk Kupsa 

Rada obce
Martina Dominová, Dis. - starosta obce
Roman Mikulášek - místostarosta obce
MVDr. Miroslav Sedlák
Dušan Ferby
Bc. Miroslav Kratochvíla

Finanční výbor:
Předseda: Bc. Miroslav Kratochvíla
Členové:
Lukáš Šnepfenberg
Bc. Tomáš Šnepfenberg
Lenka Ferbyová
Bc. Stanislava Šnepfenbergová

Kontrolní výbor:
Předseda: Jiří Culek
Členové:
Miroslav Osika
Martin Hungr
Tereza Hungrová
Vladimír Barnek

Kronikářka obce:
Bc. Simona Jelénková

Redakční rada:
Šéfredaktorka: Bc. Simona Jelénková
Redaktorky:
Miroslava Mikulášková
Dana Sedláková

SPOZ:
Předsedkyně: Vladimíra Binderová
Členové:
Jiřina Chludilová
Lenka Žaludková

Komise pro kulturu a sport:
Předsedkyně: 
Členové: 
Zažijte Moravu Kometa Krizport Czechpoint Česká obec Přijeďte zažít Mikulovsko! Regionální informační portál Pohořelicko Inteligentní systém nakládání s odpady Povodňový plán obce Moravské vinařské stezky Jihomoravský kraj Mapový podklad obce Pasohlávky