Pasohlávky
Kontakt

Turista

Naučná archeologická stezka

Tato naučná stezka prezentuje archeologické památky z období paleolitu ("lovci mamutů"), doby římské a raného středověku. Stezka má celkem osm zastávek.
Na osmi panelech návštěvníci zjistí informace o některých světoznámých lokalitách z dob lovců mamutů, kteří žili v okolí Dolních Věstonic a Pavlova před více než 30 tisíci lety. Právě odsud pocházejí nejstarší doklady o znalosti technologie pálení hlíny a výroby textilu na světě. Další panely se věnují památkám z doby římské a z doby raného středověku. Texty jsou doplněny mnoha fotografiemi unikátních nálezů a plány a mapami z archeologických výzkumů.
Celková délka trasy je 5 km.

Fotogalerie:


Zažijte Moravu Kometa Krizport Czechpoint Česká obec Přijeďte zažít Mikulovsko! Regionální informační portál Pohořelicko Inteligentní systém nakládání s odpady Povodňový plán obce Moravské vinařské stezky Jihomoravský kraj Mapový podklad obce Pasohlávky