Pasohlávky
Kontakt

Oznámení

 

ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU PASOHLÁVKY

Obec Pasohlávky plánuje pořízení 3. změny územního plánu Pasohlávky a tímto oznamuje vlastníkům pozemků, že mají možnost uplatnit své návrhy na změny v územním plánu Pasohlávky, přičemž

lhůta pro podání návrhů je stanovena do 31. 12. 2018.

Návrh na změnu územního plánu musí být předložen v písemné formě a musí v souladu s ust. § 46 odst. 1 stavebního zákona obsahovat:

a)      identifikační údaje žadatele (jméno, příjmení, adresa) včetně uvedení jeho vlastnických práv k pozemku, nebo stavbě na území obce;

b)      údaje o navrhované změně využití ploch na území obce (popis toho, oč žadatel žádá včetně výčtu parcelních čísel, kterých se žádost týká, případně zákres do katastrální mapy);

c)      údaje o současném využití ploch dotčených návrhem navrhovatele;

d)      odůvodnění návrhu;

e)      návrh úhrady nákladů na pořízení změny územního plánu;

f)       datum a podpis žadatele.

Adresa pro zasílání návrhů:

Obec Pasohlávky, Pasohlávky č. p. 1, 691 22 Pasohlávky

 Martina Dominová, DiS.           
Starostka obce Pasohlávky                              


Chcete vědět novinky z Pasohlávek jako první?

Podvrdte odběr novinek a budete krok napřed.

Sledujte nás už na sociálních sítích

Diskutujte a sledujte novinky i prostřednictím sociálních sítí

TIC Pasohlávky
Youtube
Zažijte Moravu Kometa Krizport Czechpoint Česká obec Inteligentní systém nakládání s odpady Moravské vinařské stezky